Konsert med Jan Bjøranger

Bachs konsert for to cembali. Hans van der Meijden og Jos Vogel.

Jan Bjøranger leder kammerorkesteret.

Jos Vogel er utdannet v/ Rotterdams Conservatorium hvor han studerte orgel hos Arie Keyzer (med annotering for improvisasjon og basso continuo) og cembalo hos David Collyer. Etterfullføring av disse studiene, studerte han klokkespill ved «Hogeschool voor de Kunsten» i Utrecht. (Todd Fair og Arie Abbenes). Jos Vogel er organist i St. Jacobskerk i Vissingen og i Ontmoetingskerk i Middelburg. Han er rådgivende medlem i Komite for Orgel-konserter i Middelburg og i «Werk-groep Muziek van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap». Han er klokkenist i Vissingen og Middelburg. I 2001 spilte han inn en orgel-CD på orgelet i St. Jacobskerk i Vissingen og har flere ganger spilt for ulike kringkastere. Jos Vogel jobber som orgellærer ved den Zeeuwse Musikkskolen og er aktiv som akkompagnatør for ulike ensembler og solister.

 

Hans van der Meijden er opprinnelig fra Nederland, og kom til Norge i 1999 hvor han tiltrådte som kantor i Holt prestegjeld. Han har sin utdannelse fra Rotterdams Conservatorium, hvor han studerte orgel hos Andre Verwoerd. Etter fullføring, studerte han liturgikk, hymnologi, improvisasjon, og sang ved konservatoriet i Leeuwarden, hvor han også tok hovedfag i kordireksjon. Med sine kor har han opptrådt i Nederland, og vært på konsertturneer til Ungarn, Belgia, Frankrike og Danmark. Han har videre gjort flere CD-innspillinger. Hans van der Meijden har vært Aust-Agder kammerorkesters faste dirigent fra 2007-2016. Sammen med Holt kantori / Agder Kammerkor og Fjære kantori, har kammerorkesteret under hans ledelse vært på turneer til Italia, Tsjekkia, Nederland og Tyskland. Hans van der Meijden er også dirigent for Agder Kammerkor og er medlem av den norske Orgelkonsulentforening. Han har utført flere restaureringer av distriktets kirkeorgler og jobber for et nytt barokk-orgel i Dypvåg kirke.