Musikalsk appell til fylkespolitikerne i Aust-Agder

Fra konserten i Trefoldighet 4. november

I 26 år har Aust-Agder Kammerorkester vært det eneste orkesteret  for klassisk musikk i fylket. I alle disse årene kan orkesteret vise til en jevn og allsidig aktivitet.  Gode amatører, i tillegg til noen få profesjonelle musikere, har sikret en god musikalsk kvalitet. Hovedfokuset har vært konserter med klassisk musikk, ofte i samarbeid med lokale aktører og solister.

En viktig forutsetning for å kunne opprettholde god kvalitet har vært økonomisk støtte fra Aust-Agder fylket. Men nå har fylkeskultursjef Per Norstrøm bestemt at vi ikke lenger en nyskapende nok for å komme inn på fylkets støtteordning. Derfor har vi sett en nedtrapping av støtten de siste årene. Og i år fikk vi totalt avslag. Av en total utdeling på nesten 1,2 millioner fikk klassisk musikk i fylket bare kr. 75000. Dette var støtte til Ung klassisk. Det er bra at denne talentkonkurransen støttes. Men når vi i vårt orkester gjør akkurat det samme, profilerer unge talenter fra Sørlandet, så får vi avslag, med begrunnelse i at vi ikke er nyskapende. Hva slags kulturforståelse representerer dette?

I mai var orkesteret en hovedaktør da Dybvåg kirke feiret sitt 800-års jubileum, med dronning Sonja som hovedgjest. Ikke et øre fra fylket. Til jul i år må vi avlyse Juleoratoriet av Bach. Å gjenskape slike mesterverk fortener ikke støtte, i følge Per Norstrøm. Det er jo ikke nyskaping.

Kommende søndag satser vi likevel på vår høstkonsert, takket være støtte fra Arendal kommune og Musikkens Venner. Da profilerer vi en ny lokal solist, Olga Rakvåg. Og vi samarbeider med et lokalt kor. På programmet står to mesterverk innen klassisk musikk: Fiolinkonsert av Bruch, og Faures rekviem.

Politikerne i Arendal kommune har vist at de ser betydningen av å ha et orkester som Aust-Agder Kammerorkester. Det er takket være støtten fra Arendal kommune at orkesteret har maktet å drive de siste årene. Kan vi håpe på en tilsvarende forståelse også hos fylkespolitikerne?