Holt kirke: Innsettelse av Robert Knudsen

Holt kirke: Innsettelse av Robert Knudsen
Robert Knudsen på prekestolen

Aust-Agder Kammerorkester og Agder Kammerkor deltok på innsettelse av Robert Knudsen som sogneprest i Holt menighet. Bildene er fra Holt kirke, 11. januar 2015. Hans van der Meijden var organist og dirigent.

Som postludium framførte kor og orkester «Nun seid ihr wohl gerochen» fra 6. kantate  av Juleoratoriet av Bach.

Agder Kammerkor

Agder Kammerkor