Kontakt

Styret består av:

Sverre Høie, leder: 971 59 555 sverrespost(alfakrøll)hotmail.com

Einar Oltedal, nestleder

Ragnhild Lofthus Drange

Ole Høie, kasserer