Tag Archives: Marcello

Konsert med lokale solister

De tre solistene

Konsert i Barbu kirke 2. april. Progam: Benedetto Macello(1686-1739): Konsert for obo og strykere i D-dur. Solist: Maren Tveten. Domenico Cimarosa(1749-1801): Konsert for to fløyter og kammerorkester. Solister: Sverre Høie og Ole Høie. Franz Schubert(1797-1828): Symfoni nr.7, Den ufullendte.

Aust-Agder Kammerorkester - våren 2011